Select Page

Konsulent og koordinering der virker

Jeg hjælper din virksomhed med hverdagens IT-problemer, store som små. Jeg bliver din direkte hotline når IT’en svigter, og jeg sætter en ære i at løse problemerne for din virksomhed.

Jeg tager altid gerne et ekstra skridt for dig og din virksomhed

I mens du koncentrerer dig om at drive din virksomhed bliver jeg tilknyttet med stor indsigt i din IT-infrastruktur, og overtager store såvel som små IT opgaver, som kan afhjælpe hverdagens små udfordringer.

Infrastruktur

Hos mig får du ekspertise i IT infratruktur, som kan være med til at styrke din generelle funktionalitet i virksomheden.

Digitalt mindset

Jeg forstår IT løsninger, og forsøger altid at udarbejde den bedst mulige løsning for mine kunder. Sådan skabes tilfredshed.

Troværdig partner

Jeg bygger mine kunderelationer på langvarige og troværdige aftaler, så din virksomhed altid er i sikre hænder.

Multifunktionalitet

Jeg omfagner IT verden bredt, og kan derfor garantere dig og din virksomhed professionel hjælp på mange parametre.

Et personliggjort workflow for din virksomhed

1) Jeres mand

I dag har mange virksomheder meget af deres IT placeret hos et større IT-hosting firma, samt samarbejde med mange andre virksomheder, der tilbyder IT-systemer og servicer. Det giver for de fleste også rigtig god mening, og mange af de systemer er nødvendige. Desværre betyder det også at IT varetages af mange forskellige IT-folk. Rigtig mange mindre og mellem store virksomheder har begrænset IT-viden I deres egen stab, og man kommer derfor ofte til mere eller mindre ukritisk at læne sig op ad disse IT-virksomheder og deres anbefalinger.
Det er her jeg kan komme ind i billedet, som jeres mand, der er med til at vejlede og sortere i de mange informationer I får fra diverse IT-leverandører.  Jeg er uvildig og vil kun jeres bedste.

Et samarbejde starter med vi sammen at finde ud af hvem I er, hvilke systemer i anvender. Hvad er det I savner/ ønsker. Jeg fortæller lidt om, hvem jer er, hvad jeg kan og hvordan jeg tror jeg kan hjælpe jer

2) Udførelse af arbejde

Har I enkelt stående opgaver f.eks. En Pc der har virus, opsætning af ny printer i huset, et mindre rådgivningsbehov til en aktuel IT-problemstilling, så kan jeg altid hjælpe. Det kan også være et enkelt længere varende IT-projekt som I ønsker uvildig rådgivning til. Ønsker I mere tilbundsgående rådgivning og f.eks. fast onsite dag 1 eller 2 gange om ugen, så begynder I at få større fordele, af at jeg kan løse jeres It-problemer løbende. Det vil begynde at være muligt for mig at opfange problemerne i opstarten, eller helt inden de opstår, fordi jeg får en bedre forståelse af jeres arbejdsgange, og kan se de mønstre der er i virksomheden.

 

3) Langvarigt samarbejde

Min erfaring viser at de bedste resultater, opnås via langvarige relationer. Der får jeg mulighed for at lære husets systemer og arbejdsgange bedst muligt. De observationer jeg gør og de inputs jeg får fra medarbejdere, medvirker til at jeg har de bedste forudsætninger for at rådgive jer, og optimere jeres IT-infrastruktur på den lange bane. I kraft af en langvarig relation, vil resultater og den gevinst I som virksomhed får ved at have mig tilknyttet i huset, bliver større og større over tid.

Klar til en snak – så send mig en mail eller ring til mig med det samme.